შემოწირულობა

დახმარების მიზნით თანხა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ მითითებულ რეკვიზითებზე

       

საბანკო რეკვიზიტები

ვალუტა: GEL,  USD, EUR.
მიმღები ბანკი: სს “საქართველოს ბანკი”
მიმღები ბანკის კოდი: BAGAGE22
მიმღების დასახელება: ა(ა)იპ. „ზოოლოგიური ცენტრი“ (დათვების თავშესაფარი)
საიდენტიფიკაციო კოდი: 436038226
ანგარიშის ნომერი: GE05BG0000000037320500