თავშესაფრის გუნდი

დათვების თავშესაფრის დამფუძნებელი:

სოსო ჯიქურიშვილი დაბადებული საქართველო ქ. თბილისი 03.01.1986 წელი.

პროფესია: მსახიობი.

(FACEBOOK)


დათვების თავშესაფრში მყოფი ბელების გამზრდელი, მეურვე:

ქეთევან ჭალისური დაბადებული საქართველო ქ.  თბილისი 22.04.1989 წელი.

პროფესია: მსახიობი.

(FACEBOOK)


დათვების თავშესაფრის საკვების მომმარაგებელი, დამფუძნებლის თანაშემწე:

გიორგი პოპიაშვილი დაბადებული საქართველო 08.12.1989 წელი.

(FACEBOOK)


დათვების თავშესაფრის ცხოველების მომლელი, კორდინატორი:

ბადრი ცისკარაული დაბადებული საქართველო 08.02.1963 წელი.

(FACEBOOK)