თავშესაფრის გუნდი

დამფუძნებელი:  სოსო ჯიქურიშვილი 

(FACEBOOK)


 ხელმძღვანელი:  ქეთევან ჭალისური 

(FACEBOOK)


საზოგადოებასთან ურთიეთობის მენეჯერი: ირაკლი კანდელაკი

(FACEBOOK)


დათვების  მომლელი, კორდინატორი: ბადრი ცისკარაული

(FACEBOOK)


დათვების  მეთვალყურე: არჩილ ოჩიაური

(FACEBOOK)